فروش تخصصی ویسکومتر و رئومتر

انواع ویسکومتر و رئومتر - ثابت - پرتابل و آن لاین - Brookfield Viscometer & Hydramotion Viscometer

فروش تخصصی ویسکومتر و رئومتر

انواع ویسکومتر و رئومتر - ثابت - پرتابل و آن لاین - Brookfield Viscometer & Hydramotion Viscometer

1- ویسکومترهای بروکفیلد

 

A–BrookfieldViscometers

http://www.brookfieldengineering.com/products/viscometers/laboratory.asp

تمامی ویسکومترهای بروکفیلد دارای دقت 1% مقدار اندازه گیری می باشند و تکرارپذیری آنها برابر 0.2% است.

ویسکومتر مدل BF35

این ویسکومتر برای اندازه گیری ویسکوزیته سیال یا روغن حفاری و برشهای نفتی در فشار اتمسفریک کاربرد دارد.

BF35 Viscometer
The Brookfield BF35 Viscometer measures viscosity of oil drilling and fracturing fluids at atmospheric pressure in both field and laboratory settings.

 ویسکومتر مدل Dial Reading

این ویسکومتر به صورت عمومی و استاندارددر آزمایشگاههای مختلف وجود دارد.

 

Dial Reading Viscometer
The original Brookfield Dial Reading Viscometer is the lab standard used around the world. Some manual calculation is required to obtain centipoises values. Works with a variety of Brookfield accessories.

  ویسکومتر دیجیتال با قیمت مناسب مدل DV-E

این ویسکومتر، مقدار ویسکوزیته را به صورت cp یا m.pa.s محاسبه و نمایش می دهد.

 

DV-E Low Cost Digital Viscometer
Our lowest cost digital viscometer reads viscosity in cP or mPa·s without the need for manual calculations. The DV-E display also shows % torque, spindle, and speed. Perfect for the first-time user!

 ویسکومتر دیجیتال مدل DV-I Prime

این ویسکومتر دیجیتال برای اندازه گیری پیوسته و سریع کاربرد دارد و دما و ویسکوزیته را به صورت همزمان اندازه گیری و نمایش می دهد. امکان نصب نرم افزار برای ثبت و ارسال اطلاعات به کامپیوتر و پرینتر نیز وجود دارد.


DV-I Prime Digital Viscometer
A continuous sensing capability for rapid viscosity measurement makes this economical digital viscometer a standout. Measures viscosity and temperature simultaneously (with an optional temperature probe). With its timed measurement function, data can easily be sent to a PC or printer. Optional software allows the DV-I Prime to collect, analyze and record test data.

 

ویسکومتر با صفحه لمسی مدل DV2T

این ویسکومتر (با صفحه نمایشگر لمسی) علاوه بر کلیه امکانات ویسکومتر DV-I Prime امکان دانلود و نصب نرم افزار از طریق فلش را دارا بوده و با صفحه نمایشگر لمسی  5/12 سانتی متری کارائی بسیار بالائی برای کاربر دارد. این محصول با توجه به محدوده ویسکوزیته قابل اندازه گیری در صنایع شوینده (شامل انواع سفیدکننده، مایع دسنشوئی و ظرفشوئی، شامپو و نیز خمیردندان) کاربرد دارد.


DV2T Touch Screen Viscometer
Provides all the features of a DV-I Prime Viscometer but with more built-in features such as enhanced security, the ability to download/upload programs through flash drives, customize speed sets, data averaging, and a 5-inch touch screen that quickly allows data input and conveniently displays test data.

 

ویسکومتر با صفحه لمسی مدل  DV2T Extra

این ویسکومتر (با صفحه نمایشگر لمسی) علاوه بر کلیه امکانات ویسکومترDV2T ، توانائی ارزیابی اطلاعات به دست آمده با نرم افزار Rheocalc از این جمله است.

DV2T Extra Touch Screen Viscometer
The “EXTRA” provides all the features of the standard DV2T feature but with a more durable suspension system, EZ Lock Spindle Coupling, Quick Action Lab Stand, and RheocalcT for the ultimate user experience that also saves time and money.

 

ویسکومتر سقوطی  

این ویسکومتر از روش ساده اما دقیق قانون هوپلر برای اندازه گیری ویسکوزیته سیال نیوتنی استفاده می کند. به این ترتیب که زمان لازم برای عبور توپ تحت تاثیر گراویته از سیال درون لوله محاسبه می گردد.


Falling Ball Viscometer
The Brookfield Falling Ball Viscometer uses the simple - but precise - Höppler principle to measure the viscosity of Newtonian liquid by measuring the time required for a ball to fall under gravity through a sample-filled tube.

 

ویسکومتر با مخزن تنش برشی بالا  

این سیستم که برای واحدهای کنترل کیفی عمومیت و کاربرد دارد امکان اندازه گیری ویسکوزیته و اندازه گیری و کنترل همزمان دما را نیز دارد.


 High Shear CAP-1000+ Viscometer
Provides a quick, single point test cone and plate system with sample temperature control that is perfect for Q.C.

 ویسکومتر با مخزن تنش برشی بسیار بالا  

این سیستم برای واحدهای تحقیق و توسعه و کنترل کیفی کاربرد دارد و می تواند منحنی تغییرات ویسکوزیته سیال بر اساس دما را ارائه دهد.


High Shear CAP-2000+ Viscometer
Provides viscosity flow curves as well as temperature profiles. Ideal for R&D as well as Q.C.

 

ویسکومتر مدلKU-2 

این ویسکومتر برای اندازه گیری ویسکوزیته رنگها و پوشش ها بر اساس استاندارد ASTM D562 استفاده می شود و مقادیر را بر اساس واحدهای سانتی پوآز و کربز و گرم می دهد.


KU-2 Krebs Units Digital

The KU-2 Viscometer is widely used for making viscosity measurements on paints/coatings in accordance with ASTM D562 and provides direct readout in centipoise, Krebs units and grams.

 

2- ویسکومترهای پرتابل هیدراموشن

 

B – Hydramotion Portable Viscometers

بیشترین محدوده اندازه گیری ویسکوزیته برای هر سیال و هر کاربرد و در هر شرایط عملیاتی ادعائی ثابت شده برای رقبای شرکت Hydramotion است.ویسکومترهای پرتابل این شرکت هیچ گونه قطعه متحرک و آب بندی شده و یاتاقانی که در حین کار در فرآیند فرسوده شده و از مدار خارج شوند ندارند. سریهای پرتابل Viscolite ویسکومتر قابل حمل ایده آل برای اندازه گیری موضعی ویسکوزیته در هر نقطه کارخانه یا آزمایشگاه است.

این ویسکومتر در دو مدل استاندارد و مدل مخصوص نمونه های کم تولد می شود. در ذیل مشخصات کلی این دو مدل ارائه شده است.


برای مشاهده مشخصات این دو مدل و مقایسه این ویسکومترهای با یک دیگر به لینک ذیل مراجعه فرمائید.

http://www.hydramotion.com/VL700_data.html

 

3- رئومتر های بروکفیلد

 

C –Brookfield Viscometers

اندازه گیری های رئولوژیکی سیالات برای فرمولاسیون و کنترل مواد و فرآیندها در کلیه صنایع امری ضروری می باشد.

http://www.brookfieldengineering.com/products/rheometers/laboratory.asp

رئومتر مدل DV3T

یک رئومتر با صفحه نمایش جذاب برای استفاده آسان کاربر

این ویسکومتر با صفحه نمایش لمسی 5/17 سانتی متری تمامی پارامترهای اندازه گیری شده شامل تنش تسلیم Yield Stress، ویسکوزیته و دما را نمایش می دهد.


DV3T Rheometer

A Sophisticated Rheometer With Easy-To-Use Intuitive Controls

A 7-inch full color touch screen conveniently displays all test parameters along with measured values for yield stress, viscosity and temperature. On screen graphing shows real-time test data which can be captured in stand-alone mode, recorded on a printer or sent to a PC. Built-in math models, such as Power Law, can provide rapid data analysis for flow index and other selectable variables. Quick, straight-forward, single point viscosity is also easily accomplished with the DV3T making it the ideal "all-in-one" instrument for busy QC labs as well as demanding R&D departments doing comprehensive flow behavior.

http://www.brookfieldengineering.com/products/rheometers/laboratory-dv-iii-rotational.asp


رئومتر با تنش ثابت مدل RST Plus


RST Plus Controlled Stress Rheometer

Rheological evaluation through controlled stress measurement offers superior viscosity profiling, thixotropic response, yield stress determination and creep analysis. The Brookfield RST Rheometer offers both controlled rate and controlled stress measurement. Available with cone/plate, plate/plate, or coaxial cylinder measurement geometry, the RST Rheometer offers powerful flow characterization tools including ramp, loop, and single point testing. A wide range of shear rate, shear stress, and torque provide flexible flow analysis including creep and yield measurement. The RST Rheometer is designed to accommodate the high throughput required of quality control laboratories. It also offers the sophisticated flexibility required of research environments. The RST Rheometer provides cost effective, worry free operation for a variety of laboratory applications.

http://www.brookfieldengineering.com/products/rheometers/laboratory-rs-cone-plate.asp


رئومتر تنش تسلیم مدل YR-1

رئومتر تست تنش تسلیم - ایده آل برای واحدهای کنترل کیفی

YR-1 Yield Rheometer

Finally a Yield Test Rheometer for QC!

The YR-1 is a revolutionary, simple-to-use, low-cost alternative to complicated, full-featured laboratory rheometers. It's designed to be used right on the production floor by your technicians. Simply select a test, lower the vane spindle into the product, press GO, and the instrument displays the result in a single shear stress number for your material's yield value. It couldn't be easier!

http://www.brookfieldengineering.com/products/rheometers/laboratory-yr-1-yield.asp

 

رئومتر مدل PVS

از این رئومتر برای اندازه گیری سریع و آسان ویسکوزیته سیال در دما و فشارهائی که سیال تبخیر می شود، استفاده می کنند.

PVS Rheometer

The PVS is a dynamic coaxial cylinder, controlled shear rate rheometer allowing quick and easy viscosity measurements under pressure at temperatures where sample boil-off is a problem.

The PVS can be used to simulate process conditions for small fluid samples in a laboratory benchtop environment. Applications include chemical compounds containing volatile materials, oil industry, drilling muds and fracturing fluids, processed foods, polymers and paints. Any test sample requiring absolute viscosity measurement under totally enclosed conditions is a viable candidate.

http://www.brookfieldengineering.com/products/rheometers/laboratory-pvs.asp